สมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว

สมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว

สมาคมก่อตั้ง ขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 © ทะเบียนเลขที่ : 0119559000011.

โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้าถึงช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

http://www.etathai.com อีเมล์ : [email protected]

พันธกิจของสมาคม ช่วย 1 ล้านธุรกิจให้เข้าสู่อีคอมเมิร์ซ

โครงการ “9 สู่ไทยแลนด์ 4.0 89 หลักสูตรทำดีเพื่อพ่อ” เป็นโครงการฝึกอบรมให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจฟรี จำนวน 89 ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน โดยเนื้อหาเกี่ยวกับ การประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาตนเอง

โครงการ “ETA Coin สกุลเงินดิจิตอลเพื่อชุมชน” เป็นโครงการ ฝึกอบรมความรู้ทางการ เงินและการเข้าถึงแหล่งทุน ด้วยสกุลเงินดิจิตอล รวมถึงการเขียนโปรเจค Whitepaper (ไวท์เปเปอร์) เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบ Crowd Funding (คราวด์ฟันดิ้ง)