เมื่อโลกเปลี่ยน ตัวเราต้องเปลี่ยนตามโลก

“ เมื่อโลกเปลี่ยน ตัวเราต้องเปลี่ยนตามโลก ”

วันนี้รูปแบบของการทำธุรกิจนั้น เปลี่ยนไปจากเดิมมาก และสิ่งหนึ่งที่เราพูดถึงก็คือ เทคโนโลยีการเงิน จาก กลุ่มอุตสาหกรรม ฟินเทค ที่เข้ามามีบทบาทต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ วิธีทำธุรกิจของโลก โดยเฉพาะในประเทศไทย

เมื่อโลกเปลี่ยน ตัวเราต้องเปลี่ยนตามโลก

คริปโตเคอเรนซี่ หรือ สกุลเงินดิจิตอล คือเทคโนโลยีทางการเงินที่จะเข้ามาปฏิวัติวิธีคิดและวิธีทำธุรกิจของคนที่มองเห็นโอกาส

คริปโตเคอเรนซี่ คือเครื่องมือทางการเงินเครื่องมือหนึ่ง ที่ผู้ศึกษาและทำความเข้าใจ จึงจะสามารถนำไป สร้างประโยชน์ในการทำธุรกิจได้

วันนี้ต้องยอมรับว่าวิธีคิด ของผู้ประกอบการบางส่วน ในประเทศนั้น ยังไม่สามารถ ตามทันเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น แต่เราในฐานะผู้ประกอบการ เราควรจะติดตามข่าวสาร และปรับตัวเองให้ทันกับกระแส ของการเปลี่ยนแปลงของโลกทางการเงิน และเมื่อเราเข้าใจกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น คือ “ โอกาส ”

เรื่องของ คริปโตเคอเรนซี่ ผมก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกมากมาย แต่การเปลี่ยนแปลงอย่างที่เห็นได้ชัด ก็คือ ในประเทศไทยของเราเอง มีผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เข้าใจเทคโนโลยี เข้ามาในอุตสาหกรรมทางการเงินมากขึ้น

ซึ่งเป็นสถานการณ์ ของอุตสาหกรรมการเงินและเทคโนโลยี ที่ไม่เคยมีมาก่อน ทุกคนต่างต้องลองผิดลองถูก ในแนวทางของตัวเอง และใช้ความล้มเหลว หรือความผิดพลาด มาเป็นแนวทางในการมาปรับปรุงและสร้างสิ่งที่ถูกต้องใหม่ขึ้นมา

ผมเองมีโอกาสได้ศึกษาเรื่องของ เทคโนโลยีสกุลเงินดิจิตอล ทำให้เห็นถึงโอกาสที่จะใช้ คริปโตเคอเรนซี่ เป็นเครื่องมือทางการเงิน ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ เข้าถึงแหล่งทุน ที่มีต้นทุนต่ำ

ผมได้สร้างเหรียญดิจิตอลขึ้นมา ในนามสมาคม ชื่อว่าเหรียญ ETA Coin โดยวัตถุประสงค์ในการสร้างเหรียญ ขึ้นมาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน หรือทำธุรกรรมในสมาคม แต่เมื่อประเทศไทย ได้ให้การยอมรับใน เหรียญดิจิตอลมากขึ้น จึงเป็นโอกาส ที่สำคัญที่จะนำเหรียญ ETA Coin มาใช้ในการทำ Project Crowd Funding เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อใช้ไปดำเนินการในกิจการต่างๆ