สกุลเงินดิจิตอลคืออะไร ?

สกุลเงินดิจิตอลคืออะไร ?

เงินดิจิตอล เป็นการผสมคำระหว่าง Crypto ซึ่งย่อมาจากคำว่า Cryptography มีความหมายว่า “การเข้ารหัส” และคำว่า “ Currency ” มีความหมายว่า “ สกุลเงิน ” แปลตรงตัว ก็คือ " สกุลเงินเข้ารหัส "

เงินดิจิตอล ความฉลาดทางการเงิน และการนำไปใช้ประโยชน์ ?

เงินดิจิตอล สามารถไปประยุกต์ใช้กับ กิจกรรมที่ต้องการความปลอดภัยสูง ไม่สามารถปลอมแปลงหรือทำซ้ำได้ เช่น การใช้แทนคูปองในศูนย์อาหาร เพื่อลดการสร้างระบบ ที่ต้องใช้ต้นทุนสูง วันนี้เราสามารถใช้สกุลเงินดิจิตอล เข้าไปทดแทนได้ทันที เพียงแค่โหลด Application ก็สามารถใช้งานได้

สามารถนำเทคโนโลยี เงิน (เหรียญ) ดิจิตอล ที่มีความปลอดภัยสูง ไปเป็นเครื่องมือทางการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ ทางธุรกิจ เช่น การนำไปใช้กับการ ขอรับการสนับสนุน ด้านเงิน จากผู้คนจำนวนมาก ที่เรียกว่า การทำ Crowd Funding (คราวด์ฟันดิ้ง) โดยใช้โมเดล การระดมทุน แบบ ICO (Initial Coin Offering)

สามารถนำเงิน (เหรียญ) ดิจิตอล ไปสร้างช่องทาง ธุรกิจรูปแบบใหม่ ด้วยการระดมทุน แบบ ICO คือ การขอรับการสนับสนุน ทางการเงิน แล้วมอบ เหรียญดิจิตอล (Coin หรือ Token) ไว้ให้ถือครอง เพื่อนำเหรียญดิจิตอลนั้น ไปรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่ผู้ออกเหรียญนั้นๆ เสนอไว้ในเอกสาร ที่เรียกว่า White Paper

โดยการระดมทุน แบบ ICO นั้น ผู้ขอรับการสนับสนุน หรือผู้ขายเหรียญนั้น ไม่ต้องมีภาระ ทางการเงิน เช่น ดอกเบี้ย หรือ การรับซื้อเหรียญคืน เพราะผู้ ถือครองเหรียญ สามารถนำเหรียญไป ซื้อ-ขายเปลี่ยนมือ ให้กับผู้อื่นได้ในตลาด Decentralized Exchange ( DEX )