Proof of Stake คืออะไร ?

> Proof of Stake คืออะไร ?

Proof of Stake (PoS) คือสิทธิ์ในการร่วมยืนยัน ความถูกต้อง ในการทำงานของระบบ โดยจะอิงตามจำนวนเหรียญที่คนนั้น ๆ ถืออยู่

  • คนที่ต้องการจะเข้าร่วม การยืนยัน (Validator) จะต้องทำการล็อคเหรียญไว้ในระบบหรือที่เราเรียกว่า Stake พร้อมกับติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการร่วมยืนยัน Transaction เอาไว้

  • ซอฟแวร์จะทำการสร้าง Block ขึ้นมา และส่งกลับไปให้ทุกคนใน Network โดยไม่ต้องแก้สมการคณิตศาสตร์ใด ๆ เมื่อทุกคนยอมรับ Block ดังกล่าว คนที่สร้าง Block ก็จะได้รางวัล (Reward) กลับไป

ใน Proof of Stake เราเลยไม่เรียก “ คนยืนยัน ” ว่านักขุด (Miner) แล้ว แต่เราจะเรียกว่า “ ผู้ยืนยัน” (Validator) แทน