Peer to Peer ( P2P ) คืออะไร ?

> Peer to Peer ( P2P ) คืออะไร ?

  • Peer to Peer ( P2P ) คือ เครือข่ายที่ใช้เชื่อมกัน ระหว่างผู้ใช้ ในระบบเดียวกัน ซึ่งเป็นสังคมเครือข่าย ที่สามารถใช้ ซื้อ-ขายแลกเปลี่ยน สกุลเงินดิจิตอล กันเองโดยตรง ทำให้เกิดการสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และตรงถึงผู้ใช้ทันที

  • โครงข่ายการสื่อสารของระบบ Peer to Peer ( P2P ) ทำงานอยู่บนระบบ Blockchain บล็อกเชน จึงมีความปลอดภัยสูง สำหรับการส่งถ่ายข้อมูล รวมถึงไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่เกิดขึ้นบนระบบได้