Leased Proof of Stake (LPoS) คืออะไร ?

> Leased Proof of Stake (LPoS) คืออะไร ?

  • การนำเอาเหรียญไปฝากกับ Node เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ ในการร่วม “ ยืนยันความถูกต้อง” ในการทำงานของระบบ โดยจะอิงตามจำนวนของเหรียญที่บุคคลนั้น ๆ ถืออยู่

  • และระบบจะทำการล็อคเหรียญไว้ หรือที่เราเรียกว่า Stake พร้อมกับติดตั้งซอฟต์แวร์ ที่ใช้การร่วมยืนยัน Transaction

  • โดยได้รับผลตอบแทนจาก Transaction Fee หรือ ค่าดำเนินธุรกรรม ของระบบ

  • สำหรับผู้ที่มีเหรียญไม่มาก สามารถนำเหรียญมาปล่อยให้ Node เช่า ( Leasing ) และเมื่อ Node ได้รับรายได้ ก็นำมาแบ่งกับ ผู้ปล่อยเช่าเหรียญ

*เพื่อความปลอดภัยในการเป็นผู้ถือครองเหรียญ ETA Coin นักลงทุนจะต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยการทำ KYC ก่อนการถือครอง