การนำเหรียญ ETA Coin ไปซื้อ - ขายแลกเปลี่ยน แบบ Peer to Peer ( P2P)

> การนำเหรียญ ETA Coin ไปซื้อ - ขายแลกเปลี่ยน แบบ Peer to Peer ( P2P )

  • ETA Coin สามารถ ซื้อ-ขายแลกเปลี่ยน สกุลเงิน กันได้โดยตรง ผ่านกระบวนการอัตโนมัติ หรือผ่าน Waves Wallet (Mobile Application) ด้วยระบบ Peer to Peer ( P2P )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------