การซื้อขาย ETA Coin ผ่าน บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำอย่างไร ?

> การซื้อขาย ETA Coin ทำได้อย่างไร ?

  1. เปิด Web Browser แล้วพิมพ์ https://beta.wavesplatform.com

  2. Login ต้องใส่รหัสผ่าน

3. เข้าสู่ระบบให้เลือกเมนูด้านซ้ายมือ

4. ท่านสามารถทำรายการซื้อหรือขายได้ โดยกำหนด แล้วหลังจากนั้นกดยืน