จะเป็นเจ้าของ ETA Coin ได้อย่างไร ?

> จะเป็นเจ้าของ ETA Coin ได้อย่างไร ?

  • สามารถซื้อสกุลเงินดิจิตอล ETA Coin ได้จากบุคคลทั่วไป ที่ถือครอง ETA Coin ผ่านระบบ P2P ตกลงราคาตามความพอใจ หรือจะอ้างอิงราคาในกระดาน DEX ก็ได้

  • สามารถซื้อสกุลเงินดิจิตอล ETA Coin ได้จาก การซื้อขายแลกเปลี่ยน Waves' Decentralised Exchange (DEX)

  • สามารถซื้อสกุลเงินดิจิตอล ETA Coin ได้จาก Exchange ชั้นนำ

  • สามารถเป็นเจ้าของ สกุลเงินดิจิตอล ETA Coin ได้โดยเป็นร้านค้าที่รับชำระด้วย ETA Coin