ร้านค้าที่ร่วมกับ ETA Coin จะขยายให้ครบ 5,000 ร้านค้าภายในปี 2019

> ร้านค้าที่ร่วมกับ ETA Coin จะขยายให้ครบ 5,000 ร้านค้าภายในปี 2019

และร้านค้าอื่นๆอีกมากมาย