ETA Coin ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ กับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ

> ETA Coin ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ กับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ

  • สามารถนำ ETA Coin ไปใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการกับร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศได้

  • ท่านสามารถชำระ แทนเงินสด ด้วยมูลค่าของ ETA Coin ในวันนั้นๆ ได้ทันที

  • ท่านสามารถมองหาสัญลักษณ์นี้ เพื่อชำระด้วย ETA Coin ได้ทันที