ประโยชน์ของการถือครอง ETA Coin และการนำไปใช้งาน มีอะไรบ้าง ?

> ประโยชน์ของการถือครอง ETA Coin และการนำไปใช้งาน มีอะไรบ้าง ?

  • ผู้ถือครอง ETA Coin สามารถนำไป ชำระค่าสินค้า หรือบริการ ต่างๆได้ ผ่านทาง Moble Application ที่เข้าร่วม กับระบบ ETA Coin

  • ผู้ถือครอง ETA Coin สามารถนำไปซื้อ สินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าไอทีแบรนด์ชั้นนำ ได้ที่เว็บไซต์ ที่เข้าร่วม กับระบบ ETA Coin เช่น www.shoppingeta.com www.etashopping.com ฯลฯ

  • ผู้ถือครอง ETA Coin สามารถนำไป ใช้ซื้อสินค้า หรือบริการต่างๆ กับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการกับระบบ ETA Coin ได้ทั่วประเทศ www.etathai.com/eta-cion

  • ผู้ถือครอง ETA Coin สามารถนำ ETA Coin ไปแลกเปลี่ยน เป็นสกุลเงินดิจิตอล ต่างประเทศได้ ในกระดานซื้อ-ขาย (DEX) เพื่อทำการโอน ไปยังประเทศปลายทาง แล้วผู้รับสามารถนำไป Exchange* เป็นสกุลเงินนั้นๆ ได้ทันที

  • ผู้ถือครอง ETA Coin สามารถนำ ETA Coin ไป ซื้อขาย-เปลี่ยนมือกันได้ โดยใช้รูปแบบ Peer to Peer ( P2P ) ผ่าน Waves Wallet (Mobile Application) หรือนำไป ซื้อขาย -แลกเปลี่ยนกับสกุลเงินดิจิตอล ได้ทุกสกุล ที่วางขายอยู่บนระบบ Waves' decentralised exchange (DEX)

  • ผู้ถือครอง ETA Coin สามารถนำ ETA Coin มาปล่อยเช่า ( Leasing ) ไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด ในระบบ Leased Proof of Stake (LPoS) เพื่อรับผลตอบแทนเป็นโบนัส จากกำไรของกิจการ เมื่อนำเหรียญมา Stake หรือฝากไว้

  • ผู้ถือครอง ETA Coin สามารถรับผลตอบแทน จากอัตราเติบโต ของผลกำไรส่วนต่างจากราคาเหรียญ ETA Coin ที่ซื้อมา แล้วยังถือครองเหรียญไว้ เรียกว่า Capital Gain