ซื้อขาย-แลกเปลี่ยน Decentralized Exchange (DEX) คืออะไร?

> ซื้อขาย-แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล Decentralized Exchange (DEX) คืออะไร?

  • Decentralized Exchange คือ ตลาดซื้อขาย สกุลเงินดิจิตอล ที่ไม่ทำหน้าที่ เป็นคนกลางระหว่าง ผู้ซื้อและผู้ขาย แต่จะเป็นลักษณะ การซื้อ - ขาย แบบบุคคลต่อบุคคล Peer to Peer ( P2P ) โดย ผู้ซื้อ - ขาย มีสิทธิ์เสนอราคา ซื้อ-ขายกันเอง ตามความพึงพอใจ

  • Waves' Decentralized Exchange (DEX) มีข้อดี กว่าตลาดซื้อขายแบบ Centralized เนื่องจากผู้ใช้งาน ถือเงินไว้ในกระเป๋าของตัวเอง ไม่ใช่กระเป๋าของ Exchange จึงปลอดภัย

  • การขาย ETA Coin จะเป็นการขายแบบ Automatic Order Matching (AOM) และจะทำการ จับคู่การซื้อ-ขาย (Matching) จากคำสั่งขาย ที่มีราคาเสนอขาย ต่ำที่สุดก่อน

  • เมื่อราคาซื้อ-ขายถูก (Matching) ราคาแล้ว เหรียญ ETA Coin จะแสดงเป็นราคาเดียวกันทั้งระบบ และถือเป็นการยืนยัน มูลค่าของเหรียญ ETA Coin ในขณะนั้น

  • ระบบสามารถ ซื้อ - ขาย ได้ตลอดเวลาเพราะ Host ของ Decentralized Exchange จะถูกกระจายผ่าน Nodes ต่างๆทั่วโลกและทำงานตลอด 24 ชม. ทำให้เราไม่ต้องกังวลว่า Server จะล่ม