ผลตอบแทนจาก Capital Gain คืออะไร ?

> ผลตอบแทนจาก Capital Gain คืออะไร ?

  • Capital Gain คือ ผลกำไรส่วนต่างจากราคาเหรียญ ETA Coin ในรูปแบบของกำไรที่ได้มาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของเหรียญ เกิดเป็นกำไรจากส่วนเกินของทุน

  • ETA Coin จะมีตลาดในการ ซื้อ-ขายเหรียญ ( Peer to Peer ) P2P หากความต้องการเหรียญ เพิ่มมากขึ้น ก็จะมีการเสนอซื้อในราคาที่สูงขึ้นและหากมีการซื้อขายเกิดขึ้น จะทำให้ราคาของเหรียญที่มีผู้ถือครองอยู่ทั้งตลาด มีอัตราสูงขึ้นไปด้วย

> ยกตัวอย่างการคำนวณ Capital Gain

  • สมมุติว่า คุณได้ซื้อ ETA Coin เมื่อเดือนที่แล้ว ที่ ราคา 10 บาท เป็นจำนวน 100,000 ETA Coin

คิดเป็นเงิน ทั้งหมด 1,000,000 บาท

  • หนึ่งเดือนผ่านไป ETA Coin ที่คุณถืออยู่ ได้ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ราคา 30 บาท คุณจึงตัดสินใจขาย ETA Coin ทั้งหมดเพื่อทำกำไร

  • คุณจะได้รับเงินคืนจากการขาย 100,000 ETA Coin ที่ราคา 30 บาท เป็นเงิน 3,000,000 บาท สรุปว่า คุณได้ผลกำไรส่วนต่างจากราคา ETA Coin ที่คุณซื้อมาและถือครองไว้ หรือที่เรียกว่า Capital Gain ทั้งหมด 2 ล้านบาทหรือเท่ากับ 2 เท่า (30-10) /10X100 = 200%