สกุลเงินดิจิตอลคืออะไร ?

เงินดิจิตอล เป็นการผสมคำระหว่าง Crypto ซึ่งย่อมาจากคำว่า Cryptography มีความหมายว่า “การเข้ารหัส” และคำว่า “ Currency ” มีความหมายว่า “ สกุลเงิน ” แปลตรงตัว ก็คือ " สกุลเงินเข้ารหัส "

ซึ่งเทคโนโลยี ของสกุลเงินเข้ารหัสนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทำธุรกรรม ผ่านเทคโนโลยี Digital ด้วยการเข้ารหัส จึงไม่สามารถทำซ้ำ หรือปลอมแปลงได้

โดยนำมาใช้ในการโอน ของหน่วยสกุลเงิน เพื่อการยืนยัน การทำธุรกรรม และคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ที่เกิดขึ้นผ่านเทคโนโลยีเข้ารหัส ที่เราเรียกว่า “ Blockchain ”